تبلیغات
♥● بیچـــــــــاره دِلــِ مَنـــــــ ●♥


♥● بیچـــــــــاره دِلــِ مَنـــــــ ●♥

لــَـعـنـت بــﮧ روزهــآیــ ــے ڪــﮧ دلـ ــت از פֿـــــُ ــــــدا هم پُــ ـــره . . . !!! آدمــ ـآ ڪــﮧ جــ ـآے פֿــود !

تــ‌و مــﮯ زَنـــﮯ ،

مــَ‌טּ مـﮯ خــ‌ونــَ‌مـْ

تــ‌و مـﮯ دونـــﮯ ، مــَ‌טּ مــَ‌ﮯ دونــَ‌مـْ

بــﮯ هــَ‌مـْ

نــَ‌ه مــﮯ تــ‌ونــﮯ ، نــَ‌ه مـﮯ تــ‌ونــَ‌مـْ !تاریخ سه شنبه 2 آبان 1391سـاعت 10:11 ب.ظ نویسنده בختَــرے تنهـــ♥ــآنظرات ()|
3TaRe